Wapen

Blason / Blazoen / Coat of Arms / Familewapen / Wapenschild – Deymans / Dijkmans / Dykmans / etc.

Bron / Titel: J.B. Rietstap – Armorial Général – contenant la description des armoiries des familles nobles et patriciennes de l’Europe – précédé d’un dictionnaire des termes du blason. (Tome 1 sur 1)
Armorial General – met de beschrijving van het wapen van de nobele en patricische families van Europa – voorafgegaan door een woordenboek met de wapenvoorwaarden. (Deel 1 van 1)
Auteur / Coauteur: Rietstap, J.B.
Drukker / Uitgever: G.B. van Goor & Zonen
Taal: Frans
Uitgave / Jaar: 1861

“Boek / Publicatie” – Deel 1 (A-Z) – Link: https://archive.org/details/bub_gb_TU4EAAAAIAAJ/page/305/mode/2up?q=deyman
Pagina: 305 van 1171

 

Deymans – Holl D’or a la roue de moulin de gu. – Ou: Ec.: au 1 de gu. à la fasce ondèe cousue de sin.. acc. de trois veux humains au nat.; au 2 de gu. à trois flèches d arg.. en barres, l’une sur l’autre; au 3 d’arg au cheval effraye de sa., la queue levée, soutenu d’une terrasse de fin.; au 4 d ‘or a la roue de moulin de gu.

 

Bron / Titel: J.B. Rietstap – Armorial Général – précédé d’un dictionnaire des Termes du blason. (Tome 1 & 2)
Armorial General – voorafgegaan door een woordenboek met termen van het wapen. (Deel 1 & 2)
Auteur / Coauteur: Rietstap, J.B.
Drukker / Uitgever: G.B. van Goor & Zonen
Taal: Frans
Uitgave / Jaar: 1884

“Boek / Publicatie” – Deel 1 (A-K) – Link: https://archive.org/details/armorialgnra01rietuoft/page/584/mode/2up?q=Dykmans
Pagina: 584 van 1149

Dykmans – Amerongen (Utrecht). Ec.: aux 1 et 4 sous un ciel d’azur, un paysan, posé de front sur une terrasse de sin., hab. d’une veste brunâtre, d’une culotte de sa., de bas blancs et d’un chapeau blanc, les mains dans les goussets; aux 2 et 3 d’arg. à trois fers-à-cheval de sa., les bouts en bas. Cq. cour. C.: le paysan. L. d’arg. et de sa.

“Boek / Publicatie” – Deel 2 (L-Z) – Link: https://archive.org/details/armorialgnra02rietuoft/page/n7/mode/2up

 

Bron: ALGEMEEN NEDERLANDSCH FAMILIEBLAD – Tijdschrift voor Geschiedenis, Geslacht-, Wapen-, Zegelkunde, enz. Onder leiding van “A.A. Vorsteman van Oyen” en “J.F. van Maanen”, met medewerking van anderen. XIIIde Jaargang – Genealogisch en Heraldisch Archief, Rijswijk bij ’s-Gravenhage.
Uitgave / Jaar: 1900

“Boek / Publicatie” – Link: https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB26:000053001:00007

Wapen- en Zegelkunde. Wapen Dijkmans (Met een plaat) … pagina 24

“Pagina 12” – Link: https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB26:000053001:00012

Wapen Dijkmans. (Met plaat)
De wapenafbeelding Dijkmans, welke de lezers in dit blad vinden, is ons welwillend in bruikleen afgestaan door den Heer H. A. M. Roelants Jr. te Schiedam, als proeve van bewerking der wapens in zijn „Gulden Boek van Schiedam”, waarvan het eerste deel in de maand Maart 1900 zal verschijnen.
Wij zullen dan gelegenheid hebben op dit werk terug te komen dat zeer belangrijk belooft te worden en verwijzen voorshands naar dein dit nummer voorkomende advertentie, welke omtrent deze uitgave nadere inlichtingen verstrekt.

“Pagina 24” – Link: https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB26:000053001:00038

“Pagina 25” – Link: https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB26:000053001:00039

Boekbeoordeelingen en Aankondigingen.
Gulden Boek van Schiedam. Genealogieën en Fragment- Genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedamsche Geslachten met Aanteekeningen, kwartiersstaten en een groot aantal afbeeldingen van familiewapens door 11. A. M. Roelants Jr. Eerste deel. IJ C. A. Campagne en Zoon, Amsterdam. Het „Familieblad’’ heeft het zich tot een eer gerekend in het wapen Dijkmans de primeur te mogen ontvangen van het belangrijke en interessante werk waarmede de heer H. A. M. Roelanis Jr. de genealogische literatuur van zijn land bedacht en waarvan het Eerste deel thans verschenen is. Nu rust de verplichting op ons het boek ter nadere kennismaking bij de lezers in te leiden (1). Reeds een opmerkelijk verschijnsel in dezen door … (vervolg pagina 199)…
(1) De wapengravuren in dit nummer zijn ons wederom welwillend in bruikleen afgestaan door den auteur van het Gulden Boek van Schiedam.

“Pagina 198” – Link: https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB26:000053001:00216

 

Bron: GULDEN BOEK VAN SCHIEDAM
Genealogieën en fragment-genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedamsche geslachten
Met aanteekeningen, kwartierstaten en een groot aantal afbeeldingen van familiewapens
Door H. A. M. Roelants Jr.
Eerste deel
H.C.A. Campagne & Zoon – Amsterdam
Uitgave / Jaar: April 1900.

“Boek / Publicatie” – Link: https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMUBL07:000000202:00007

Wapen. Gevierendeeld: 1 en 4 onder een blauwen hemel op een groenen grasgrond een aanziende boer, gekleed met een bruin amizool, zwarte korte broek, witte kousen en witte hoed, de handen in de zakken gestoken; 2 en 3 in zilver drie zwarte hoefijzers. Gekroonde helm. Helmteeken: de Boer. Dekkleeden: zilver en zwart.

“Pagina 253” – Link: https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMUBL07:000000202:00269

I. ZACHARIAS DIJKMANS, Kamerschilder te ’s Gravenhage, overleden omstreeks 1657, was in 1631 Lid en in 1645 Hoofdman van het St. Lucasgilde te ’s Gravenhage. Hij huwde met ANNA TURCK, die nog leefde in 1663, bij wie hij zeven of acht kinderen had, waaronder:
II. SACHARIAS DIJKMANS, gedoopt te ’s Gravenhage den 26en Juli 1645, begraven aldaar in October 1702. Hij huwde (Huw. afk.) te ’s Gravenhage den 21en November 1677 met ADRIAANTJE BOOT, geboren te Gorinchem.
Zij hadden zeven kinderen, o. a.:
III. ESAIAS DIJKMANS … (zie publicatie)
IV. GERRET DIJKMANS … (zie publicatie)
V. JAN DIJKMANS … (zie publicatie)
VI. GERRIT DIJKMANS … (zie publicatie)
VII. JAN DIJKMANS, in de Genealogie bedoeld. (Zie verder Genealogie Dijkmans in Deel H).

 

Bron / Titel: PLANCHES DE L’ARMORIAL GÉNÉRAL DE J.B. RIETSTAP
Auteur: Rolland, V.
Coauteur: Rietstap, J.B.
Drukker / Uitgever: Martinus Nijhoff
Taal: Frans
Uitgave / Jaar: 1938

“Boek / Publicatie” – Link: https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMKB06:000004169:00001

“Pagina 248” – Link: https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMKB06:000004169:00248

 

Gallerij: 

[nggallery id=7]

 

Index:
Familiewapen, Coat of Arms, Crest, Heraldry, Heraldiek, Blazoen, Blasons, Armorial, Johannes Baptista Rietstap, Lakzegel, zegelring, zegel lak,
Dijkmans, Dijckmans, Deijckmans, Dijkman, Dijckman, Deijckman, Dykmans, Dyckmans, Deyckmans, Dykman, Dyckman, Deyckman, Dikman, Dikmans, Dickman, Dickmans, Diekman, Diekmans, Dieckman, Dieckmans,
Amerongen, Casteren, Gestel, Schiedam.