1500 – Dij(c)kmans en Hamont (aan de Dijk)?

Hier een stukje dat wellicht ergens aan “de Eindhovensche” tak Dijkmans te koppelen is via bloedlijn Casteren / Middelbeers?

Zie onderstaand relaas op weblink (klik Hier):

 

Namen van bij ons: Dijkmans
Naamverklaring: zie verder in de tekst de uitleg hieromtrent.

Oorsprong: waarschijnlijk Hamont (aan de Dijk) zeker vóór 1500

In het kort:
Na het doorpluizen van de rollen en gichten van de schepenbank Grevenbroek komen we aan de eerste vermelding Dijckmans in 1519 « …Jacobben en Jannen vanden Dijk.. ; » Dank zij deze oude documenten komen we aan beperkte aanwijsbare verwantschap. Dit geeft ons het volgende schema :
Stamouders: Dierick Dijcmans x Hillen n.n. :
kinderen.
1. Dierick x Margaretha Claessen.
2. Jan Dijcmans
3. Hendrik Dijcmans
4. Margriet Dijcmans
5. Peter Dijcmans
6. Mary Dijcmans x Gerard Celien.

Even een zijstap met dit laatste echtpaar:
In 1594 verkopen Gerart Celien x Maria Dijckmans « …hun erffelijcks huys, hoff…. gelegen is onder Hamont aent ynkensvenne…. » aan Ariaen Boons die het het volgende jaar verder verkoopt aan is Joest Hubrechts, de voorvader van de familie Aen de Stap. Het woord « erffelijk » verwijst naar hun voorouders.

Op 19-8-1700 gichten de kinderen van Thomas aen de Stap aan Jan Compen x Lijsbeth aen de Stap « …. huys, hof ,…gelijck hunnen oom Peter aen de Stap zaliger voordesen bewoont ende beseten gelegen buyten hamont aen de stap… » Deze familienaam is dus afgeleid aan een plaatsnaam. Jan Compen, 1647-1736, is de voorvader van Michel Compen, 1737-1806,
x Elisabeth Broeckmans. Het is 1794 dat er een overeenkomst wordt gemaakt « …..van twee goederen en annexen het een genaemt de Comp off Stap, het ander goet en hove genaemt het Loërgoet tusschen partijen indivis beseten ende aengeeft van Paulus Compen en Lisbeth Vreyssen beide zaliger…. » Michel Compen en zijn zoon Paulus kregen « de Comp off Stap ».

Jaren later zou dit goed terug in Dijkmans handen vallen

Maar keren we nu terug naar de familie Dijckmans. In de oude parochieregisters vinden we de naam Dijckmans terug bij het huwelijk Aan den Dijck Theodorus x Stevens Joanna 18-1-1643. Deze Theodorus was de zoon van Peter Dijckmans + 1650 en Margaretha Hermans
+ 1653 Ze woonden aan de dijk , de huidige Dijkstraat, de woning van Adam Peter Boonen x Anna Maria Duisters, sectie E n°111. Hiermede komen we ook aan de betekenis van de naam Dijkmans= man aan de dijk. Hier was de dijk een verhoogde weg langs de turfvelden.

Theodorus sterft in 1643 en zijn echtgenote Joanna Stevens in 1692. Bij de erfdeling in 1693 worden de goederen netjes in 4 evenwaardige delen verdeeld. Willem Dijckmans « … heeft voor sijne primogeniture ( het eerste geboorterecht) het huys… » ontvangen.

Hun zoon Petrus Dijckmans, 1652-1733, x Gertruda Fransen (Jansen), +1735, is de voorvader van de familie Meeuwissen, de eigenaars van de vroegere café « De Veegtes ».

We vervolgen ons verhaal met hun andere zoon Tilmanus, 1656-1732, x met Antonia Govers
+ 1702, xx Joanna Marcelis + 1721, xxx Petronella Oosten.
In 1698 verkoopt Jan Schollen aan Tilmanus Dijckmans « …een seecker huijs, scheure ende moeshof, gelegen onder Hamont op de cleyne haart… » Uit dit derde huwelijk wordt hun zoon Joannes Tielen, 1728-1795, geboren. Hij huwt met Joanna Maria Joosten, 1736-1795, dochter van Joannes Joosten x Henrica Nagelmakers.
Uit dit huwelijk worden acht kinderen geboren, maar bij de erfdeling in 1795 worden er maar vijf genoemd : Henricus, Arnoldus, Laurens, Jan en Maria. Henricus, 1759-1804,de oudste zoon ontvangt, buiten zijn deel, « …huys, hof op de Papencamp gelegen. »
Laurens, 1774-1850 Tilburg, vertrok als wagen- en radmaker naar Tilburg.

Als ongehuwde koopt Henricus op 1-12-1788 van Cornelis Spoorenbergh « …een bouwplaats tusschen hun afgemeten langs de gemeyntestraete en ‘t aengelag der verkoopers…mits de cooper geene herberge mogen houden… » Deze laatste voorwaarde was vlug vergeten..
Henricus huwde te Budel met Martina Loijmans, 1768-1828. Als ijzerhandelaar bouwde hij op de hogergenoemde bouwplaats in de Achterhoek (tot aan de Achelpoort) een woning, nu appartementen Theunis. Het echtpaar kreeg 7 kinderen. Ongelukkig genoeg stierf Hendrik voor de geboorte van zijn jongste kind en bleef zijn vrouw alleen achter met dit jonge gezin. Ze huwde een tweede maal met hun smidsknecht Henri van Eijgen.

Smederij Dijkmans
Smederij Dijkmans

In 1820 verkopen de vijf kinderen : Josine, Anna Maria, Jacobus, Joanna Maria en Petronella aan hun broer Peter Joannes Dijkmans, hoefsmid, hun zesde deel « … in een huis, schuur,…in den Agterhoek gelegen… » De volgende eigenaars : Andries Dijkmans, Hendrik Ieven-Leeten, Frans Vandenrijd x Maria Hendrika Ieven en Jaak Theunis x Louis Vanderijd.

De tweede zoon van Hendricus Dijckmans x Martina Loijmans, Jacobus, 1796-1857 huwde in 1819 met Joanna Maria Hendrikx, 1796-1835, dv Peter Hendrikx x Petronella Compen. De moeder van de bruid was reeds overleden en het jonge paar ging bij de vader « aen het Encksvenne op het Lo » inwonen. Het is dank zij de primitieve kadasterkaart dat we Comp of Stap juist kunnen situeren, namelijk sectie C n° 451 en 452, langs het Dijk-Mans-straatje.

Dijkmansstraatje
Dijkmansstraatje

Uit het huwelijk Jacobus Dijckmans x Joanna Maria Hendrikx werden vijf kinderen geboren :
1. Petronella 1820-1881 x Peter Jan Willekens 1819-1892.
2. Martina 1822-1868 Kaulille x Leonard Clauwers 1811 Kaulille –1877 Kaulille.
3. Henricus 1825-1876 Hork x Elisabeth Goossens 1824 SHL –1878.
4. Peter Jan 1828-1900 x Maria Helena Lammers 1820 Budel-1900 .
5. Elisabeth 1931-1890-Jan Theodoor Meeuwissen 1824-1905.
Het tweede huwelijk Jacobus Dijkmans x Christina Meurkens bleef kinderloos.

Het enig kind van Peter Jan Dijckmans 1828-1900 x Maria Helena Lammers, Peter Jacob 1861-1944 huwde met Maria Gertrudis Vossen 1867 Budel –1937.
Kinderen Dijckmans x Vossen :
1. Maria Hendrika 1888-1965 Budel x Joanna Matheus Beijk 1884 Budel-1933 Budel
2. Maria Helena 1889-1890.
3. Peter Jan 1892-1979 x Maria Adriana Theeuwen 1892-1973.
4. Maria Helena 1893-1977.
5. Anna Maria 1895-1895.
6. Gerard Hendrik 1897-1905
7. Peter Hubert 1900-1994 x Margaretha Stienaers 1898 Bocholt- 1987.
8. Petronella Catharina 1905-2003 Leuven, kloosterzuster.

Boerderij Jacobus Dijkmans Balenhoek
Boerderij Jacobus Dijkmans Balenhoek

In 1930 kocht mijn vader het ouderlijk huis in de Balenhoek en bouwde er een nieuwe woning op. De anderen kinderen hadden reeds het ouderlijk huis verlaten en mijn grootouders bleven inwonen.

Mijn oudste broer Albert huwde met Lieske Cuppens van Grote Brogel en kwam, zoals de traditie het wou, inwonen. Tot 1965 hebben ze samen met pa en ma verder geboerd en namen de boerderij over. In 1971 werden de woning en omliggende gronden onteigend voor de Bergwijk. Alleen een oude lindeboom getuigt nu nog van het verre verleden.

Lindenboom Graanstraat
Lindenboom Graanstraat

Deze genealogie werd samengesteld door Harrie van Bèr van Koob Stap of oud-onderwijzer Henri Dijkmans.
Verdere informatie over de familie Dijkmans verscheen van zijn hand in n° 39,45,46,49,50,50,52,55, en 57 van « Grevenbroeker Echo’s » van
de Geschied- en Heemkundige Kring « De Goede Stede Hamont ».

3 reacties op “1500 – Dij(c)kmans en Hamont (aan de Dijk)?

  1. Zeer leuk om te zien waar mijn familie van afstamt!!
    Albert x Lieske zijn mijn grootouders. Nog steeds zo levendig als het maar zijn kan.
    Groetjes uit Geel!

  2. Mijn Moeder Flora Dykmans is op 19 april 2016 overleden. Zij was weduwe van Fernand Herteweg. Ze werd bijna 91 Jaar. Haar ouders Jos Dykmans (Turnhout29.08.1899- Wilrijk 24.02.1977) en Maria Thaels ( Geel 17.07.1899 -Antwerpen 16.10.1968) zijn gehuwd in Turnhout op 10 april 1924.
    De ouders van Jos Dykmans waren Jan dykmans en Maria Adriaanssen
    Groetjes.